IT University of Goteborg Logo | Resolution: 1119x832 px

IT University of Goteborg Logo photo - 1

Related logotype