Oeste Pecuária Logo | Resolution: 435x80 px

Oeste Pecuária Logo photo - 1

Related logotype