Plimpton 322 Logo | Resolution: 640x448 px

Plimpton 322 Logo photo - 1

Related logotype