Windows 10 Icon Logo | Resolution: 512x512 px

Windows 10 Icon Logo photo - 1

Related logotype