Apollo-Soyuz Logo | Resolution: 180x180 pxApollo-Soyuz Logo photo - 1