Atakent-Expo Logo Photo – 1 | Resolution: 425x425 px