Kyosho Logo | Resolution: x pxKyosho Logo photo - 1