Multi-electro Logo | Resolution: 200x200 pxMulti-electro Logo photo - 1