Salzburg StadtBus Sauber Leise Obus Logo | Resolution: 276x135 pxSalzburg StadtBus Sauber Leise Obus Logo photo - 1